[wpml_language_switcher]

ลามิเนตปิดผิว

ลามิเนต THG เป็นวัสดุปิดผิวที่จะทำให้งานออกแบบมีความหลากหลาย, เป็นวัสดุที่คุ้มค่า มีความทนทานเป็นพิเศษ และเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน

ลามิเนตปิดผิวเหมาะสำหรับพื้นผิวทั้งแนวตั้งและแนวนอน มักใช้ในเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ผนังกั้นห้อง แผงหุ้มเสา ประตู ชั้นวางของ ท็อปส์ ฟิตติ้งร้านค้า ตู้โชว์แสดงสินค้า สำนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

โครงการที่ผ่านมา

กรอบบาน RAVE Doors, กรอบบานตู้อเนกประสงค์,
กรอบบานตู้เสื้อผ้า, ผนังกั้นห้อง, หินเทียมสังเคราะห์,
ลามิเนตปิดผิว และ งานดัดโค้งปิดขอบ

กรอบบาน RAVE Doors, กรอบบานตู้อเนกประสงค์, กรอบบานตู้เสื้อผ้า, ผนังกั้นห้อง, หินเทียมสังเคราะห์, ลามิเนตปิดผิว และ งานดัดโค้งปิดขอบ

@2022 THG. All Right Reserved.